ZS Jindřichův Hradec

Použit adsorpční odvlhčovač CRT 9000 G